Sadarbībai esam atvērti. Piedāvājam vakuuma kosmētiskās bankas mazumtirdzniecībai. Nodrošinam ar apmācību un informāciju.

 

Kvalitāte ir kompānijas priekšrocība.  «Alpina Plast» atbalsta EU noteiktās ražošanas kvalitātes normas pēc REACH reglamenta.

No 2007. gada 1 jūnija EU sastāvā esošām valstīm un pārējām kuras savu preci ekportē uz EU ir spēkā reglamentēta ķīmisko vielu izmantošana  № 1907/2006 (REACH).

REACH – Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals.  REACH reglaments ieviests ar mērķi nodrošināt augstākā līmeņa aizsardzību cilvēka veselībai un ārējās vides aizsardzībai.